Тематичний план - спеціальність "Педіатрія", 2015-2016 н.р.

Тематичний план практичних занять та семінарів

день

циклу

Тема

1

Тема 1: Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією.

6,0

2

Тема 2: Ведення пацієнта з кардіалгією.

3,0

Тема 3: Ведення хворого зі стабільною стенокардією та безбольовою ішемією міокарда.

3,0

3

Тема 4: Семінар. Ведення пацієнта з порушенням серцевого ритму.

4,0

Тема 5: Семінар. Ведення пацієнта з порушенням провідності.

2,0

4

Тема 6: Ведення пацієнта з кардіомегалією.

2,0

Тема 7: Ведення хворого з серцевими шумами.

3,0

5

Тема 8: Семінар. Ведення хворого з серцевою недостатністю.

6,0

6

Тема 9: Семінар. Ведення пацієнта з суглобовим синдромом

6,0

7

Тема 10: Ведення пацієнта з шлунковою диспепсією.

2,0

Тема 11: Ведення пацієнта з гепатомегалією та гепато-лієнальним синдромом.

3,0

8

Тема 12: Семінар. Ведення пацієнта з бронхообструктивним синдромом.

6,0

9

Тема 13: Ведення хворого з інфільтративним затемненням в легенях.

3,0

Тема 14: Ураження органів і систем при ВІЛ-інфекції

2,0

10

Тема 15: Ведення хворого з синдромом зобу.                                                                             

2,0

Тема 16: Ведення пацієнта з сечовим синдромом.

2,0

Тема 17: Ведення пацієнта з набряковим синдромом.

2,0

11

Тема 18: Семінар. Ведення пацієнта з анемією.

6,0

12.

Тема 19. Семінар. Курація хворого з ускладненим гіпертонічним кризом.

5,0

13.

Тема 20. Курація хворого з гострим коронарним синдромом.

3,0

Тема 21. Курація хворого з пароксизмальними порушеннями ритму та провідності.

2,0

14.

 

Тема 22. Семінар. Курація хворого з астматичним статусом, анафілактичним шоком та набряком Квінке

3,0

Тема 23. Семінар. Курація хворого з гіпо- та гіперглікемічною комою.

2,0

15.

Тема 24. Особливості ведення важкохворих, інкурабельних пацієнтів. Методика оцінки стану пацієнта. Планування лікування та догляду. Психологічні, духовні та соціальні питання паліативної допомоги інкурабельним хворим та їхнім близьким.

2,0

Тема 25. Невідкладні стани у клініці військової медицини.

2,0

Контроль практичних навичок об’єктивного обстеження хворого

2,0

 

РАЗОМ

88,0 год

 

 

Тематичний план СРС

 

день

циклу

Тема

1

Тема 1: Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією.

5,0

2

Тема 2: Ведення пацієнта з кардіалгією.

4,0

Тема 3: Ведення хворого зі стабільною стенокардією та безбольовою ішемією міокарда.

5,0

3

Тема 4: Ведення пацієнта з порушенням серцевого ритму.

5,0

Тема 5: Ведення пацієнта з порушенням провідності.

4,0

4

Тема 6: Ведення пацієнта з кардіомегалією.

4,0

Тема 7: Ведення хворого з серцевими шумами.

5,0

5

Тема 8: Ведення хворого з серцевою недостатністю.

5,0

6

Тема 9: Ведення пацієнта з суглобовим синдромом

4,0

7

Тема 10: Ведення пацієнта з шлунковою диспепсією.

3,0

Тема 11: Ведення пацієнта з гепатомегалією та гепато-лієнальним синдромом.

4,0

8

Тема 12: Ведення пацієнта з бронхообструктивним синдромом.

5,0

9

Тема 13: Ведення хворого з інфільтративним затемненням в легенях.

4,0

Тема 14: Ураження органів і систем при ВІЛ-інфекції

4,0

10

Тема 15: Ведення хворого з синдромом зобу.                                                                            

2,0

Тема 16: Ведення пацієнта з сечовим синдромом.

2,0

Тема 17: Ведення пацієнта з набряковим синдромом.

3,0

11

Тема 18: Ведення пацієнта з анемією.

 

 

4,0

 

12.

Тема 19. Курація хворого з ускладненим гіпертонічним кризом.

5,0

13.

Тема 20. Курація хворого з гострим коронарним синдромом.

4,0

 

Тема 21. Курація хворого з пароксизмальними порушеннями ритму та провідності.

5,0

14.

 

Тема 22. Курація хворого з астматичним статусом, анафілактичним шоком та набряком Квінке

5,0

Тема 23. Курація хворого з гіпо- та гіперглікемічною комою.

4,0

15.

Тема 24. Особливості ведення важкохворих, інкурабельних пацієнтів. Методика оцінки стану пацієнта. Планування лікування та догляду. Психологічні, духовні та соціальні питання паліативної допомоги інкурабельним хворим та їхнім близьким.

4,0

Тема 25. Невідкладні стани у клініці військової медицини.

4,0

 

Індивідуальна робота: •    Доповідь реферату на практичному занятті. •    Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр. •    Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті. •    Написання тез, статей.

8,0

 

РАЗОМ з дисципліни:

111,0 год